Servis

Da bi uspešno mogli da odgovorimo na sve zahteve i izazove, koji su se tokom poslednjih godina javljali, obezbedili smo servise za efiksano rešavanje svih vrsta problema, kao i originalne rezervne delove. U saradnji sa firmom Agromarket, dugogodišnjim partnerom, obezbedili smo 25 servisa širom Srbije kada je u pitanju servis električnih alata i garden programa. Naši proizvodi imaju prioritet kada su u pitanju reklamacije. Takođe, posedujemo sopstveni Tri O servis za servisiranje grejnih tela.