TRI O PROFI CARD 

Gde se možete informirati o PROFI CARD programu:
Osnovne informacije možete dobiti pozivanjem broja +381 62 882 58 34 ili na našoj internet stranici www.tri-o.rs.  Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja koja pošaljete mailom na našu adresu office@tri-o.rs ili ih lično postavite našim prodavcima u Vama najbližem maloprodajnom objektu.

Kako ćete najbrže doći do svojih PROFI CARD kartica:
Potrebno je da popunite, potpišete i overite pristupnu prijavu, koju možete naći ovde. Tako popunjenu pošaljite nam na mail adresu office@tri-o.rs ili predajte u najbližu TRI O prodavnicu. Uz pristupnu prijavu potrebno je dostaviti i potrebna dokumenta. Nakon obrade Vašeg zahteva bićete obavešteni o odobrenim uslovima, nakon toga sledi potpisivanje ugovora i početak korišćenja pogodnosti programa. 

Kupovina na odloženo sa PROFI CARD karticama:
Korisnici PROFI CARD programa imaju mogućnost plaćanja na odloženo. Valuta plaćanja i limit duga definiše se u ugovoru.

Što još trebate znati o PROFI CARD programu:
Vaš ugovor važi 12 meseci i automatski se produžava ako ga pre toga jedna od strana ne otkaže. PROFI CARD kartica nije prenosiva, u ugovoru možete ovlastiti korisnike kartice, koju fizički moraju imati kod sebe prilikom kupovine. Roba koja je fabrički upakovana, a neiskorišćena, može se vratiti. 


TRI O PROFI CARD pogodnosti

Bonus kod svake kupovine:

 • PROFI CARD možete koristiti u svim centrima u Republici Srbiji.
 • PROFI CARD bonus vredi kod plaćanja gotovinom te debitnim i kreditnim karticama jednokratno. Bonus vredi i kod odloženog plaćanja PROFI CARD karticom.
 • Zavisno od ostvarenog prometa u prethodnih 12 punih meseci od dana kupovine, ostvarujete popust po sledećoj skali:
 • - za ostvareni promet do 500.000,00 RSD, obračunava se popust od 2%,
  - za ostvareni promet od 500.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 3%,
  - za ostvareni promet od 1.000.000,00 RSD DO 2.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 4%,
  - za promet ostvaren u iznosu višem od 2.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 5%.
 • Prilikom odobravanja bonusa ne računa se promet na beloj tehnici, već je univerzalan i iznosi 2%. 

Skala je informativnog karaktera. 

Odloženo plaćanje:

 • Kupujte lako i praktično u svim TRI O centrima u Republici Srbiji uz prilog PROFI CARD kartice na odloženo.
 • Obračunski period utvrđuje se ugovorom. Obračun sa pozivom na plaćanje dobijate po isteku obračunskog perioda. 
 • Dospeće plaćanja poziva je 14 dana.


Više informacija možete pronaći na ovom linku: Pravilnik TRI O PROFI CARD programa ili u našim poslovnicama.

Ako ste zainteresovani za TRI O Business Card usluge, molimo da skinete PDF pristupnu prijavu, popunite je, odštampate, potpišete i pošaljete na email: office@tri-o.rs.