Politika privatnosti

Kompanija Tri „O“ d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Prikupljaju se samo podaci neophodni za poslovanje i obaveštavanje korisnika u skladu sa standardima dobre poslovne prakse i u cilju pružanja kvalitetne usluge na najbolji način. Korišćenje naših servisa takođe podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email obaveštenja (newsletter). Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste, koje se koriste u svrhu promocije. Svi podaci o korisnicima se pažljivo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni kompanije Tri “O” d.o.o. koji imaju pristup podacima korisnika servisa odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Kompanija Tri „O“ d.o.o. ne razmenjuje informacije o korisnicima sa trećim licima. Prikupljene informacije se mogu koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

Ukoliko koristite sajt kompanije Tri “O” d.o.o. , odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem sajta kompanije Tri “O” d.o.o. odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom kompanija Tri “O” d.o.o. zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Maloletnici mogu koristiti sajt kopanije Tri “O” d.o.o u svrhe online kupovine uz nadzor roditelja ili staratelja.

Korisnici se obavezuju da povremeno pročitaju ovu politiku privatnosti kako bi bili upoznati sa eventualnim postavljanjem izmenjenog dokumenta i novih uslova. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge kompanije Tri „O“ d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da prihvata uslove objavljene u istoj.