Reklamacije

Prijava reklamacija

Prijava reklamacija se vrši u objektu u kome je proizvod kupljen ili, u slučaju internet kupovine, na mail adresu trioreklamacije@tri-o.rs

Saobraznost  

Zakonom o zaštiti potrošača (član 52-55) Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Prodavac odgovara za saobraznost kupljenog proizvoda u zakonskom roku od dve godine. U tom periodu sva komunikacija u vezi sa nesaobraznošću kupljenih proizvoda se vodi isključivo sa prodavcem. Prodavac je obavezan da reklamirani proizvod preuzme od kupca i prosledi ovlašćenom servisu na popravku uz izričitu saglasnost kupca za to.

U roku od 8 dana od prijema reklamacije Prodavac je obavezan da obavesti Kupca o statusu prijavljene reklamacije tj. da li je reklamacija uvažena ili ne. U slučaju da je reklamacija opravdana, a samim tim i uvažena, obaveza Prodavca je da servisirani proizvod vrati kupcu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za otklanjanje nesaobraznosti kada je u pitanju tehnička roba i nameštaj.

U slučaju da Proizvođač (Dobavljač) za predmetni proizvod daje garanciju dužu od dve godine, odn. dužu od zakonskog roka odgovrnosti za saobraznost proizvoda, Proizvođač (Dobavljač) je dužan da obezbedi besplatan servis i popravku za kvarove na proizvodima koji se mogu definisati kao nesaobraznost proizvoda tehničkom uputstvu, tj. karakateristikama koje su za predmetni aparat-proizvod propisane. Istekom roka od 24 meseca od dana kupovine prodavac je dužan da kupca informiše o ovlašćenom servisu za popravku predmetnog proizvoda u garantnom periodu(ako takav period postoji), a i nakon isteka istog.

Pravo na otklanjanje nesaobraznosti i besplatno servisiranje Kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Prodavac je dužan da Potrošaču izda pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odn. saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Kupac može zahtev za otklanjanje nesaobraznosti uputiti lično, putem pošte,telefonskim putem ili putem elektronske pošte. U slučaju da je reklamacija osnovana Kupac ima pravo naknade troškova slanja reklamiranog proizvoda.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda biće prihvaćen samo ako je reklamirana roba vraćena kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode Kupca. (Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjna da se dostavi uz uređaj).

Svaki vid obaveštavanja Kupca od strane Prodavca mora biti ili u pisanoj ili elektronskoj formi.

Kada je predmet reklamacije tehnička roba kupac ima pravo da u prvih šest meseci od dana kupovine proizvoda, a u slučaju kvara istog zahteva povraćaj novca ili zamenu proizvoda, osim u slučaju kada je nesaobraznost neznatna i predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca. Popravka proizvoda u periodu od 6 meseci od dana kupovine je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.

Ako je paket koji je dostavio kurir oštećen -  Kupac može odbiti prijem pošiljke. Ukoliko se šteta ustanovi nakon isporuke i otvaranja paketa Kupac je dužan da reklamaciju prijavi što pre, a najkasnije u roku od 24h od momenta prijema, u suprotnom zahtev kupca neće biti prihvaćen.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora,u slučaju kupovine proizvoda izvan poslovnih prostorija prodavca  

Obaveza Prodavca je da potrošača koji zaključuje Ugovor na daljinu obavesti o pravu jednostranog raskida ugovora zaključenog na daljinu (član 27 Zakona o zaštiti potrošača).

Na osnovu člana 28 Zakona o zaštiti potrošača Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, odn. izvan poslovnih prostorija, bez navođenja razloga i bez snošenja dodatnih troškova (osim troškova iz člana 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača).

Pravo Kupca je da proizvod kupljen na daljinu može vratiti Prodavcu i zahtevati povraćaj novca saglasno članu 28 Zakona o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana od dana kupovine, potpisivanjem i slanjem zahteva za raskid ugovora zaključenog na daljinu. Obaveza Prodavca je da uz svaki proizvod pošalje obrazac zahteva za raskid ugovora zaklučenog na daljinu.

U slučaju raskida Ugovora na daljinu Prodavac može zahtevati nadoknadu razumnih troškova, a koje je imao u postupku prodaje i povraćaja proizvoda (član 35, stav 2, ZZP).

Više informacija o Zakonu o zaštiti potrošača možete pročitati na sledećem linku: http://mtt.gov.rs/download/1(2)/ZZP.pdf

Internet prodavnica Tri "O" zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako je uređaj poručen po jednoj ceni i sa tom cenom primljen od strane Kupca, a nakon toga je cena smanjena, Kupac nema pravo na povraćaj novca.

Nastojimo da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji, ali ne možemo da garantujemo da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.