Tri-O Business Card POGODNOSTI

Gde se možete informirati o BUSINESS CARD usluzi:
Osnovne informacije možete dobiti pozivanjem broja 034/725-922 ili na našoj internet stranici www.tri-o.rs Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja koja pošaljete e - poštom na našu adresu office@tri-o.rs ili ih lično postavite našim prodavcima u Vama najbližem maloprodajnom objektu.

Kako ćete najbrže doći do svojih BUSINESS CARD kartica:
Vrlo jednostavno: Overenu i potpisanu pristupnu izjavu predajte u bilo kojoj od naših poslovnica, gde ćete već nakon par dana moći podignuti kartice i odmah koristiti pogodnost popusta. Pristupnu izjavu možete dobiti u bilo kojoj od naših poslovnica ili je skinuti sa sajta. Ako nemate maloprodajni objekat u blizini, pristupnu izjavu pošaljite e - poštom na adresu office@tri-o.rs . Kartice koje se koriste samo za popust poslaćemo Vam preporučenom poštom na Vašu adresu.

Kupovina na odloženo sa BUSINESS CARD karticama:
Ako želite ostvariti i pogodnost odloženog plaćanja, odmah uz pristupnu izjavu ili kasnije kada budete želeli, potrebno je priložiti dokaze o poslovanju (izvod iz registarskog suda), i karton deponovanih potpisa. U roku od dva dana kontaktiraćemo Vas u vezi sa odobrenjem limita i sklapanjem ugovora.

Što još trebate znati o BUSINESS CARD programu:
Vaš ugovor važi 12 meseci i automatski se produžava ako ga pre toga jedna od strana ne otkaže. BUSINESS CARD kartica nije prenosiva – međutim možete zatražiti karticu za više Vaših radnika. Sve kartice uvek ostvaruju popust koji vredi za Vašu kompaniju. Ukupni limit duga Vaše kompanije važi po kupovinama na odloženo svih Vaših kartica. Dodatno Vam nudimo mogućnost da pojedinim svojim karticama zabranite kupovinu na odloženo ili im ograničite mesečni iznos kupovine na odloženo, kao i da ih potpuno blokirate.


Tri-O Business Card usluge

Popust kod svake kupovine:

 • BUSINESS CARD popuste možete koristiti u svim centrima u Republici Srbiji.
 • BUSINESS CARD popust vredi kod plaćanja gotovinom te debitnim i kreditnim karticama jednokratno. Popust vredi i kod odloženog plaćanja BUSINESS CARD karticom.
 • Popust iznosi minimalno 5% za sve BUSINESS CARD korisnike.
 • Zavisno od ostvarenog prometa u prethodnih 12 punih meseci od dana kupovine, možete ostvariti i veći popust skladno sledećoj skali:
 • - za ostvareni promet do 500.000,00 RSD, obračunava se popust od 5%,
  - za ostvareni promet od 500.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 6%,
  - za ostvareni promet od 1.000.000,00 RSD DO 2.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 7%,
  - za promet ostvaren u iznosu višem od 2.000.000,00 RSD, obračunava se popust od 8%.
 • Prilikom odobravanja popusta ne računa se promet na beloj tehnici.

Odloženo plaćanje:

 • Kupujte lako i praktično u svim TRIO centrima u Republici Srbiji uz prilog BUSINESS CARD kartice na odloženo.
 • Obračunski period iznosi jedan kalendarski mesec. Obračun s pozivom na plaćanje dobijate početkom svakog meseca za kupovine učinjene u prethodnom mesecu.
 • Dospeće plaćanja poziva je 14 dana.

Dodatne kartice:

 • Do dve kartice po kompaniji.
 • Za sve kartice se obračunava popust, koji važi za Vašu kompaniju prema gornjoj skali.

Više informacija možete pronaći na ovom linku: Pravilnik TRIO BUSINESS CARD programa ili u našim poslovnicama.

Ako ste zainteresovani za Tri-O Business Card usluge, molimo da skinete PDF pristupnu prijavu, popunite je, odštampate, potpišete i pošaljete na email: office@tri-o.rs.