Trake

akcija

Krep traka Nexsas 19mmx30m 90°C

MP cena: 60,00 RSD
Web shop cena: 40,00 RSD
akcija

Krep traka Nexsas 24mmx30m 90°C

MP cena: 75,00 RSD
Web shop cena: 57,00 RSD
akcija

Krep traka Nexsas 30mmx30m 90°C

MP cena: 100,00 RSD
Web shop cena: 75,00 RSD
akcija

Krep traka Nexsas 38mmx30m 90°C

MP cena: 105,00 RSD
Web shop cena: 79,00 RSD
akcija

Krep traka Nexsas 50mmx30m 90°C

MP cena: 160,00 RSD
Web shop cena: 120,00 RSD
akcija

Izolir traka Nexsas crna 18mmx10m

MP cena: 42,00 RSD
Web shop cena: 34,00 RSD
akcija

Izolir traka Nexsas žuto-zelena 18mmx10m

MP cena: 42,00 RSD
Web shop cena: 34,00 RSD
akcija

Izolir traka Nexsas plava 18mmx10m

MP cena: 40,00 RSD
Web shop cena: 32,00 RSD
akcija

Izolir traka Nexsas crvena 18mmx10m

MP cena: 40,00 RSD
Web shop cena: 32,00 RSD
akcija

Izolir traka Nexsas crna 18mmx20

MP cena: 75,00 RSD
Web shop cena: 60,00 RSD